SMS komunikace

Zajišťujeme obousměrnou SMS a MMS komunikaci, tedy odesílání i příjem SMS a MMS.

Mezi nejčastěji využívané možnosti SMS a MMS komunikace patří:

  • hromadné rozesílky marketingových, obchodních a informačních sdělení (krátké, dlouhé zprávy, text sender atd.);
  • příjem SMS komentářů, příspěvků nebo odpovědí na rozesílku zpráv;
  • příjem SMS objednávek propagovaných produktů či služeb (reakce na rozesílku nebo inzerci).