Mobilní reklama

Mobilní reklama nebo spíše reklama do mobilu je rozesílka cílených reklamních SMS nebo MMS, kde k výběru příjemců sdělení jsou využívány databáze a informace mobilních operátorů.

Pomocí těchto cílených reklamních SMS / MMS je možné oslovit obrovské množství zákazníků mobilních operátorů. Počet potenciálně oslovitelných kontaktů se pohybuje v řádu jednotek milionů. Hlavní výhodou této služby je přesnost cílení s možností velmi konkrétního definování kritérií cílení, což významně zvyšuje relevanci marketingového sdělení pro jeho příjemce. Na výši response rate má pozitivní vliv i to, že nosičem sdělení je mobilní telefon – zprávu, kterou dostanete na mobil, si totiž s největší pravděpodobností přečtete.

Pro výběr příjemců je možné použít následující kritéria a jejich kombinace:

  • demografická kritéria (věk, pohlaví, místo bydliště ad.),
  • chování zákazníka (chování na mobilním i pevném internetu poskytovaném mobilními operátory),
  • aktuální výskyt zákazníků v předem definované lokalitě v určeném termínu,
  • lokalizace zákazníků podle jejich častého výskytu v předem definovaných lokalitách,
  • cílení na firemní zákazníky podle předmětu činnosti.

Do textu zprávy často vkládáme odkaz na mobilní stránky, které plní v rámci kampaně tyto funkce:

  • poskytují dodatečný prostor pro informace o nabídce;
  • umožňují prostřednictvím různých funkcí okamžitou reakci uživatele (Click2Call, Click2SMS, Call-me-Back, Click2Buy, Click2Order apod.);
  • pohyb na stránkách a využití jednotlivých funkcí umožňuje spolehlivě měřit zájem a mapovat chování zákazníků.

Přestože mobilní stránky umožňují nejpřesnější mapování chování zákazníků, existují i jiné možnosti pro měření konverze, jako je např. SMS reakce, volání, prokázání se reklamní zprávou na provozovně klienta ad.