Právní úprava spotřebitelských soutěží

Stav do roku 2017

Až do roku 2017 byl v České republice v platnosti zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Ten dosti komplikovaným jazykem vymezoval povolené koncepty spotřebitelských soutěží, nebo lépe řečeno definoval ty, které povolené nejsou, omezoval hodnotu výher, které je možné v soutěži vyhrát apod. Naštěstí pro provozovatele spotřebitelských soutěží byl tento zákon k 1. lednu 2017 zrušen zákonem č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách. Ten již regulaci spotřebitelských soutěží neobsahuje.

Tuto změnu v úpravě pořádání spotřebitelských soutěží zmiňujeme zejména proto, že do dnešní doby je možné najít na internetu velké množství článků o pořádání spotřebitelských soutěží, které ale popisují podmínky před rokem 2017. Je proto dobré vědět, že článek, který se odkazuje na starý zákon o loteriích, velmi pravděpodobně obsahuje informace, které již nejsou platné.

Současný stav

V současné době jsou spotřebitelské soutěže vyňaty z působnosti zákona, který upravuje hazardní hraní, a jsou považovány za čistě obchodní aktivitu. Přesto je nutné vzít jej při plánování soutěže pro Vaše zákazníky v úvahu. Je totiž potřeba se ujistit, že Vaše soutěž není hazardní hrou, pro jejíž provozování je nutné získat povolení a splnit specifické podmínky.

Spotřebitelská soutěž vs. hazardní hra

Jaká je tedy definice hazardní hry? Zákon ve svém § 3 odst. 1 říká, že hazardní hra je „hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost“. Z uvedeného plyne, že pokud Vámi pořádaná soutěž nemá být hazardní hrou, nesmí současně splňovat uvedené dvě podmínky (tedy může splňovat nejvýše jednu z nich).

Sázka jako podmínka účasti

Prvním definičním znakem hazardní hry je „sázka, jejíž návratnost se nezaručuje“. Zde je důležité vědět, že zákon sázku definuje šířeji než jen jako pouhý finanční vklad, který nám umožní účast v soutěži, což pravděpodobně odpovídá běžnému vnímání tohoto pojmu. V § 4 odst. 1 písm. d) totiž zákon říká, že za sázku bude považován i rozdíl mezi nabízenou cenou zboží nebo služeb a cenou, která je pro toto zboží nebo služby obvyklá. Jinými slovy – je v pořádku, pokud je podmínkou vstupu do soutěže nákup zboží nebo služeb, ale pouze za předpokladu, že je zákazník může zakoupit za běžnou cenu.

Kromě ceny zboží a služeb zákon omezuje i cenu za volání, nebo odeslání SMS, pokud tyto fungují jako prostředky, jimiž se zákazník do soutěže registruje. Zde zákon stanovuje, že cena nesmí být vyšší, než je cena vyplývající ze smlouvy mezi zákazníkem a mobilním operátorem. Tuto definici nepovažujeme za šťastnou, ale je zřejmé, že zákon v této části cílí na tzv. premium SMS a duhové linky. Použití běžných SMS nebo volání jako prostředek účasti v soutěži zákon nijak neomezuje.

Náhoda a její role ve výběru výherců

Dalším znakem, který definuje hazardní hru, je náhoda nebo neznámá okolnost, která rozhoduje o výhře. Pokud byste se chtěli náhodnosti při výběru výherců vyhnout, je možné navrhnout koncept soutěže tak, aby o výherci bylo rozhodnuto na základě objektivních kritérií. Zatímco u některých způsobů výběru výherců, např. u losování, je zřejmé, že o výherci rozhoduje náhoda, u jiných může být posouzení náhodnosti komplikovanější (např. podle některých stanovisek může být jako náhodný posuzován i koncept tipovací soutěže, pokud soutěžící nemá a nemůže mít dostatek informací k tomu, aby odvodil správnou odpověď). Na tomto místě je vhodné připomenout, že náhodnost při výběru výherců (např. losování) představuje problém pouze za předpokladu, že je splněna i první podmínka, která vymezuje hazardní hry – tedy že ceny zboží nebo služeb, jejichž zakoupení je podmínkou v účasti, jsou vyšší, než je obvyklé. V opačném případě není pro způsob výběru výherců žádné omezení.

Pokud s vymyšlením soutěžní mechaniky budete potřebovat pomoci, nebo si nejste jistí vhodností uvažovaného konceptu, kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme.